ايس. نالو
1 شري ايس ڪرشنن
2 شري ڀونيش ڪمار شري ڀونيش ڪمار
3 شري راجيش سنگهه شري راجيش سنگهه
4 شري پرمود پونوت جگديسن شري پرمود پونوت جگديسن
5 ڊاڪٽر سيما کنا ڊاڪٽر سيما کنا
6 ڊاڪٽر سنجي بهل ڊاڪٽر سنجي بهل
7 شري سنجي ڪمار راڪيش شري سنجي ڪمار راڪيش
8 شري ديوش تياگي شري ديوش تياگي
9 شري راجيش پنوالا شري راجيش پنوالا
10 شري شيام سريدھرن نيئر شري شيام سريدھرن نيئر
11 شري وينڪٽ رامانن شري وينڪٽ رامانن
12 شري ڪپل ديو ڪمار شري ڪپل ديو ڪمار
13 شري پروين مسرا